Taisyklės ir sąlygos

1.         Bendrosios nuostatos

1.1       Šios pirkimo – pardavimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie MB BioAgna („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) elektroninėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2       Šios Taisyklės yra taikomos perkant Prekes elektroninėje parduotuvėje https://bioagna.lt/ tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, rekomenduojama Pirkėjui perskaityti Taisykles.

1.3    Pirkėjas, susipažinęs su dokumentais, patvirtina Taisykles bei Privatumo Politiką įsigydamas prekes. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės bei Privatumo Politika yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

1.4 Pirkėjas turi atkreipti dėmesį, kad įsigyti ir apmokėti užsakymą galima tik sutikus su Taisyklėmis. Kitu atveju Pardavėjas užsakymo priimti negali.

1.5 Esant poreikiui ar keičiantis įstatymams, Pardavėjas turi teisę taisyti, pakeisti arba papildyti Taisykles apie tai informuodamas Pirkėjus.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1.  Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.bioagna.com. Pardavėjas yra MB „Bio Agna“, juridinio asmens kodas 305713925, adresas Kadagio g. 2, Kaltanėnų sen. Švenčionių raj.

2.2.  Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkėjas gali pateikti užsakymą elektroninėje parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų: užsiregistravęs, neužsiregistravęs, telefonu arba el. paštu.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš 3.1 punkte nurodytų būdų, privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu pateikusiam Pirkėjui taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą jis sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme https://bioagna.lt/

3.5. Pirkėjo patogumui, kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas https://bioagna.lt/duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes https://bioagna.lt/šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo sutartį su Pardavėju.

4.5. Pirkėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.6. Pirkėjas privalo laikytis https://bioagna.lt/Taisyklių bei sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti visas reikiamas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektronine parduotuve https://bioagna.lt/

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas turi teisę keisti, nutraukti arba pridėti tam tikrų elementų išdėstymą, funkcijų veikimą.

5.4. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas atgal prekes pagal numatytas Taisyklių sąlygas.

5.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali patiekti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui panašių prekių už esamą sumą arba grąžinti sumokėtus pinigus.

5.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

6. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

6.1. Pardavėjas nurodo jau galutines Prekių kainas https://bioagna.lt/su tuo metu galiojančiu mokesčiu.

6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: grynaisiais pinigais kurjeriui, jeigu užsakymo vertė neviršija 150 eurų, grynaisiais pinigais arba banko kortele,  elektronine bankininkyste, banko kortele, įprastu banko pavedimu.

6.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos kartu su užsakymo atsiėmimu. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, transporto išlaidos, galutinė užsakymo suma.

6.5. Pirkėjas užsisakęs prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka gauti užsakymo kopiją, po užsakymo įvykdymo, į nurodytą elektroninį paštą pirkimo metu.

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų: atsiėmimas iš, siuntimas per kurjerių tarnybas į namus, siuntimas per kurjerių tarnybas į paštomatus.

7.2. Prekių pristatymo terminas po apmokėto užsakymo trunka 2 – 4 dienas.

7.3. Prekių pristatymo įkainiai automatiškai parodomi įsidėjus prekę į krepšelį ir paspaudus “Pirkti”

7.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

7.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Pirkėjas turi teisę nurodyti kitą asmenį komentaruose užsakymo metu. Jeigu prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.4.3. Prekes pristato kurjerių tarnybos Omniva arba LP EXPRESS.

7.5 Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:

7.6.1. Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

7.6.2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 kalendorines dienas po to, kai siuntų tarnyba informavo Pirkėją SMS žinute, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 kalendorines dienas po to, kai siuntų tarnyba informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar SMS žinute, kad prekę galima atsiimti

7.6.3. Pardavėjas nėra atsakingas už neatsiimtą siuntą, t.y. jeigu siunta dėl Pirkėjo kaltės yra grąžinama Pardavėjui, tuomet Pirkėjas turi apmokėti pakartotines siuntimo išlaidas.

7.7. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis puslapyje Prekių Pristatymas nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

7.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.9. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė ar prekė pažeista arba netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

7.10. Jei remiantis Taisyklių 7.4 – 7.6 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą arba prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, Pirkėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir susigrąžinti už prekes sumokėtus pinigus, atskaičius prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

7.11. Jei remiantis Taisyklių 7.4 – 7.6 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

 

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1. Kiekvienos https://bioagna.lt/ parduodamos prekės savybės, aprašymas, atvaizdai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.

8.3. Pardavėjas rekomenduoja atidžiai perskaityti prekės aprašymą prieš įsigyjant. Pardavėjas neatsako už tai, kad https://bioagna.lt/esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.

8.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

8.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurios yra nustatytos pagal teisės aktus.

9. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

9.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

9.1.1. Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nenurodydamas priežasties ir pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius sutartį, kurioje pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagaminamos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

9.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu bioagna@gmail.com  Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

9.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali per 14 dienų, terminas apskaičiuojamas taip:

a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;

b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

9.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas pažymi užsakymą atmestu ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

9.2.1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes kitomis prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjas norėdamas pakeisti prekes, turi rašyti bioagna@gmail.com 

9.2.2. Pirkėjui norint pakeisti ar sugrąžinti prekes, keičiamos visos prekės išskyrus matuojamas prekes, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

9.2.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

9.2.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

9.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

9.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9.3.2. Pirkėjas įsigyjęs netinkamos kokybės prekę, su gamybiniu defektu, turi apie tai raštiškai pranešti Pardavėjui pagal taisyklių numatytą tvarką. Pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybes preke, prašyti pinigų grąžinimo arba trūkumų pašalinimo

9.3.3. Pateikdamas raštą apie grąžinama prekę Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba pirkimo kvitą bei šią informaciją: prekės bei brokuotos vietos nuotrauką, prekės gedimo, broko aprašymą

9.3.4. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per nustatyta terminą, kuris nurodomas prie prekės aprašyme ir yra skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo dienos.

9.3.5. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas įsitikino, kad prekė yra pažeista dėl gamybinio defekto, o ne dėl Pirkėjo kaltės.

9.3.6. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios dėl Pirkėjo kaltės tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.) arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

9.4. Prekių keitimas pristačius ne tas prekes

9.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos klaidingos prekės, jis privalo apie tai informuoti Pardavėją telefonu arba el. paštu bioagna@gmail.com  Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pakeisti prekes tinkamomis arba priimti klaidingas prekes ir grąžinti pinigus Pirkėjui per 14 kalendorinių dienų.

9.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

9.5.1. Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei taikomų grąžinimo terminų nurodytų Taisyklėse.

9.5.2. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai nurodyti siuntėjo adresą bei tinkamai supakuoti prekę, jeigu ji yra siunčiama. Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės iš Pirkėjo bei negrąžinti pinigų, jeigu ji buvo pažeista, sulaužyta arba sugadinta transportavimo metu dėl netinkamo įpakavimo

9.5.3 Grąžinti Prekes Pirkėjas gali siųsdamas arba pristatydamas į MB Bioagna biurą, Kadagio g. 2, Kaltanėnų sen. Švenčionių raj.

9.5.4. Pirkėjui pinigai grąžinami pagal šių Taisyklių nustatytą tvarką, po to, kai Pardavėjas gauna prekes, bet ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų.

9.5.5.  Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

9.5.6. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės Pardavėjas negavo grąžinamų prekių ir kol prekės nėra patikrintos dėl Taisyklių atitikimo.

9.5.7. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis https://bioagna.lt/elektronine parduotuve, įskaitant teisingų duomenų pateikimą. Pirkėjas prisiima atsakomybę, jeigu pateikti duomenys yra neteisingi arba nepakankami tam, kad Pardavėjas galėtų be trikdžių įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

10.2. Užsiregistravęs Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MB BioAgna elektroninės paruotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie https://bioagna.lt/naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, įskaitant atvejus, kai Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11. Akcijų taisyklės

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti https://bioagna.lt/ elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas, žaidimus bei ypatingus pasiūlymus.

11.2. Visos nuolaidos bei akcijos skelbiamos https://bioagna.lt/tinklalapyje yra taikomos prekes įsigyjant tik per elektroninę parduotuvę.

11.3. Pardavėjas turi teisę keisti akcijas, konkursus be išankstinio Pirkėjo įspėjimo.

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba skambina jo nurodytu telefono numeriu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia į bioagna@gmail.com arba skambina https://bioagna.lt/ Kontaktuose nurodytu telefonu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

';