Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu. 

Asmeniniai duomenys

Asmeniniai duomenys, tai yra bet kokia informacija, kuri susijusi su fizinio asmens identifikavimu ir atpažinimu. 
 

Privatumo politikos taikymas

MB Bioagna privatumo politika taikoma apdorojant asmeninius duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (forma) fizinis asmuo pateikia savo duomenis arba fizinio asmens duomenis pateikia trečioji šalis (įstatymo numatytais atvejais / įgaliojimą / sutikimą) popieriuje, elektronine forma, MB Bioagna  tinklapyje, internetinėje parduotuvėje, parduotuvėje ir t.t.
 

Pagrindinė informacija

Asmeninių duomenų tvarkymo tikslas: prekių, paslaugų pirkimo sutarties sudarymas, prekių pristatymas, mokėjimų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas. 

Kontrolierius: MB Bioagna “, Įm. k.: 305713925. 

Adresas: Gilių g. 38, LT-36282 Panevėžys.

Teisinis pagrindimas: legitimumo interesai MB Bioagna “.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims: nevykdomas. 

Asmens duomenų gavėjai: kontrolierius, kontrolieriaus vadybininkai ir kompetentingos (žmogaus teisių) valstybės institucijos, partneriai ir organizacijos (trečiųjų šalių įmonės), paslaugų tiekėjai, duomenų bazių administravimo, debesies saugojimo ir buhalterines paslaugas teikiančios organizacijos, teisininkai, vadybininkai ir t.t.

Duomenų saugojimo specialistas: bioagna@gmail.com

Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindimas

Asmeninių duomenų tvarkymas atliekamas norint realizuoti tikslus, aprašytus šioje privatumo politikoje, taip pat ir MB Bioagna  (komercinė veikla) legitimumą. Laikytis norminių teisės aktų: gaunant, apdorojant, saugojant, perduodant it t. t.  asmeninius duomenis fiziniams asmenims, taip pat vykdyti žmogaus teises reguliuojančius norminius aktus. 

Duomenų saugojimo terminas priklauso nuo reglamentuoto laikotarpio norminiame akte arba laikotarpio, suderinto sutartyje, arba reglamentuoto MB Bioagna . Asmeniniai duomenys saugomi neilgiau, nei tai reikalinga įgyvendinti norminiame akte numatytus reikalavimus, laikantis legetimių MB Bioagna  interesų. 

Įsigaliojus sąlygoms, kad asmeninių duomenų saugoti nebereikia, asmeniniai duomenys yra panaikinami. 

Norint užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojamos specializuotos ir saugios programos: antivirusinės programos („užkardos“) ir kiti techniniai sprendimai. 
 

Asmeninių duomenų saugojimas

Asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims (šalys, kurios neįeina į ES ir/arba EEZ). 

Asmeniniai duomenys gali būti perduoti MB Bioagna  partneriams (tame tarpe įmonėms suteikiančioms trečiųjų šalių paslaugas), organizacijoms, suteikiančioms paslaugas (operatoriai) ir įgaliotiems juridiniams, ir fiziniams asmenims (teisininkams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai, naudojant apsaugotas programas ir technologijas. Asmeniniai duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kuri reikalinga įgyvendinti teisinius ir legitiminius MB Bioagna interesus.
 

Komercinių pasiūlymų ir reklaminės medžiagos siuntimas

Komerciniai pasiūlymai siunčiami tiems adresatams / fiziniams asmenims, kurie sutiko gauti komercinius pasiūlymus (reklaminę medžiagą) iš MB Bioagna. Informacija, kaip atsisakyti reklaminės medžiagos nurodyta el. laiške. Taip pat reklaminės medžiagos galima atsisakyti parašius el. paštu bioagna@gmail.com
 

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga įgyvendinama remiantis aktualiausiais norminiais aktais (reglamentai, įstatymai, taisyklės).
 

Priėjimas prie asmeninių asmens duomenų

Fizinis asmuo gali gauti priėjimą prie savo asmeninių duomenų, rašytinio prašymo pagrindu, laikantis asmens duomenis reguliuojančių norminių aktų, taip pat norminių aktų, reguliuojančių paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, išsiunčiant prašymą (paštu: MB Bioagna, Gilių g. 38, LT-36282 Panevėžys; el. paštu: bioagna@gmail.com arba perduodant rašytinę paraišką vienoje iš MB Bioagna parduotuvių (parduotuvių adresai). 

Pateikiant prašymą, fizinis asmuo privalo save identifikuoti, tam, kad MB Bioagna galėtų įsitikinti, kad asmuo prašo būtent savo duomenų. Tik tokiu atveju MB Bioagna suteiks asmeniui visus turimus duomenis ir kitą teisės aktų nustatytą informaciją. 
 

Teisė atsisakyti sutikimo

Fizinis asmuo turi teisę atšaukti duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Atšaukimas pateikiamas tais pačias būdais, kaip ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis. 

Fizinis asmuo gali išsiųsti savo atsisakymą dėl asmens duomenų tvarkymo, adresu: MB Bioagna ir/ arba el. paštu bioagna@gmail.com

Atsisakymas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą. Taip pat atsisakymas neturi įtakos ir nesustabdo asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą pagal ir/arba remiantis teisės aktų reikalavimais (reglamentas, įstatymai, taisyklės). 

';